Cekulzīriņi

Sandwitch Tern / Cekulzīriņš / Sterna sandvicensis

Cekulzīriņš baro jauno putnu, Mērsrags

Comments are closed.