Brūnkaklis / Common Pochard

Common Pochard (juv.) / Brunkaklis (jaunais putns)

Brūnkaklis (jaunais putns) Lielajā Ķemeru tīrelī rudens migrācijas laikā

Comments are closed.