Lielais dumpis / Eurasian Bittern

Lielais Dumpis / Eurasian Bittern / Botaurus stellaris

Lielais dumpis pie retās neazsalušās vietas kanālā paslēpies neidrēs pats izliekoties par niedri.

Comments are closed.