Medņu riests notiek

WESTERN CAPERCAILLIE / MEDNIS / TETRAO UROGALLUS


Riestojošs gailis riestā Ķeguma novadā.

Šogad izdevās atrast laiku tikt medņu riestā. Nedaudz traucē tik tas, ka uz slēpni jāiet gandrīz T-kreklā, bet naktī temperatūra nokrītas līdz 0.

Comments are closed.