Posts Tagged ‘Cekulzīriņš’

Cekulzīriņi

Sandwitch Tern / Cekulzīriņš / Sterna sandvicensis

Cekulzīriņš baro jauno putnu, Mērsrags