Posts Tagged ‘Islande’

Polārlapsa / Arctic Fox

Arctic fox / Polārlapsa / Vulpes lagopus

Islande, 2013.gada jūnijs


Melnspārnu kaijas / Great Black-backed Gull

Great Black-backed Gull / Melnspārnu kaija / Larus marinus

Melnspārnu kaijas Islandē


Melnās puskuitala / Black-tailed Godwit

Melnā puskuitala / Black-tailed Godwit / Limosa limosa

Islande, viens no tur biežāk redzamajiem bridējputniem


Klinšu baltirbe / Rock Ptarmigan

Klinšu Baltirbe / Rock Ptarmigan / Lagopus muta

Islandes vidienes kalni


Atlantijas tuklīši / Atlantic Puffins

Atlantijas tuklīši / Atlantic Puffins / Fratercula arctica

Latrabjarg klintis, Islande


Islandes piezīmes

Šogad ar Elīnu Līgo brīvdienas pavadījām apbraukājot Islandes Ziemeļrietumus.


Brūnkakla gārgale / Red-throated Diver

Brūnkakla gārgale / Red-throated Diver / Gavia stellata

Islande, 2013.gada jūnijs. Kādreiz šie putni ir ligzdojuši arī Latvijā. Ķemeru lielajā tīrelī ir pat ezeri ar nosaukumu “Gārgāļu ezeri”


Pļavas tilbīte / Common Redshank

Pļavas tilbīte / Common Redshank / Tringa totanus

Pļavas tilbīte bija viena no biežāk redzamajām bridēju sugām Islandē