Posts Tagged ‘kolka’

Kākaulis / Long-tiled duck

Long-tailed Duck / Kākaulis / Clangula hyemalis

Kākaulis Kolkā Latvijas ornitoloģijas biedrība šo jūrā dzīvojošu pīli ir nosaukusi par 2013.gada putnu. Latvijā tas ir diezgan parasts putns jūras un līča piekrastē, daudz kur citur tas skaitās apdraudēts.