Posts Tagged ‘Sterna sandvicensis’

Cekulzīriņi

Sandwitch Tern / Cekulzīriņš / Sterna sandvicensis

Cekulzīriņš baro jauno putnu, Mērsrags