Posts Tagged ‘Sus scrofa’

Mežacūka un sivēni

Mežacūka ar sivēniem

Mežacūka ar sivēniem pie Cenas tīreļa