Posts Tagged ‘Sylvia communis’

Brūnspārnu ķauķis / Whitethroat

RED-BACKED SHRIKE / BRŪNĀ ČAKSTE / LANIUS COLLURIO

Cenas tīreļa apkārtnē